Nyt brandsite til Oticon

29. juli 2016

Den danske høreapparatsgigant lancerer nyt website med Magnetix som koncept- og designpartner.

Oticon, en af verdens førende høreapparatsproducenter, ønskede en ny platform der bedre kunne engagere brugerne og matche Oticons rejse væk fra traditionel kampagnebaseret marketing mod en mere holistisk "always on"-arbejdsform.

Det krævede en mere moderne webløsning – og Oticon valgte Magnetix som strategisk og konceptuel samarbejdspartner. Nu er det nye brandsite lanceret på oticon.com.

Det centrale strategiske afsæt har været ønsket om at skabe et website der i struktur og indhold afspejler virkelighedens brugerrejser og -udfordringer. Som en del af det konceptuelle arbejde har Magnetix derfor gennemført et omfattende user journey-arbejde og omsat de resulterende indsigter til en helt ny sitestruktur og nye navigationsprincipper.

"Vi er rigtig glade for at få mulighed for at kunne hjælpe der hvor brugerne har et reelt behov, og det har vi kunnet afdække ved en kombination af kvalitative og kvantitative metoder, lige fra interviews med høreapparatsbruger og observation af audiolog-konsultationer til web analytics og Search keyword-mapping", siger Magnetix' COO Christina Rind Helsbro, der er kundeansvarlig for Oticon.

Hvad blev resultatet? Christina Rind Helsbro forklarer: "Det har især ført til et meget større fokus på erkendelses-fasen, den svære proces hvor man som kommende høreapparatsbruger har brug for at finde svar – er jeg ved at miste hørelsen? Kan det blive bedre? Hvordan bliver mit liv? Er der ting jeg elsker, som jeg ikke længere kan gøre? Alle de svar ville vi gerne kunne give på en mere brugervenlig og engagerende måde."

En anden strategisk søjle for løsningen er tanken om at nedbryde den traditionelle skelnen mellem B2B- og B2C-kommunikation og skabe én fælles kommunikationskanal der kan fortælle en sammenhængende brandhistorie, uanset hvilken målgruppe brugeren tilhører.

Løsningen rummer mulighed for at berige indholdet med supplerende relevante komponenter når brugeren har 'givet sig til kende', enten ved login eller ved sin adfærd på websitet. På længere sigt vil der således principielt kun være fx én produktside for hvert produkt, som så kan beriges med personaliseret indhold målrettet til fx audiologer.

Magnetix har leveret strategi, koncept, UX og design til oticon.com, mens Oticons eget udviklingsteam har implementeret den færdige løsning i Sitecore.

Udover arbejdet med oticon.com er Magnetix samarbejdspartner for WDH-koncernen (William Demant Holding) på en række andre digitale projekter.

Martin
Bochineck

CEO


(+45) 8838 3010