MyImage 2015: Magnetix styrker førerpositionen

14. januar 2015

Årets MyImage-analyse er offentliggjort, og Magnetix har udbygget sin førsteplads blandt digitale bureauer: Både på kendskab og brand position havde bureauet fremgang i 2014.

Den årlige bureauanalyse fra MyResearch er offentliggjort, og ligesom i 2014 tegner resultaterne af MyImage 2015 et klart billede af Magnetix som landets førende digitale bureau. 

I årets analyse er Magnetix for første gang ikke bare nr. 1 samlet, men også førende både målt på Brand Position – markedets vurdering af hvad bureauet kan og står for – og på Brand Styrke, som er et samlet udtryk for kendskab og ”momentum” – dvs. hvor mange der ville invitere bureauet til pitch. Tilsammen giver det en markant førsteplads i den såkaldte MyBrandPower-model, der samler de to dimensioner i én score.

”Vi er selvfølgelig oprigtigt glade for markedets dom – og både taknemmelige og ydmyge over for den tillid vores kunder betror os”, siger Magnetix CEO Martin Bochineck. ”Og det er vigtigt for os at styrke og position følges ad. Vi vil ikke bare have vækst og kendskab i markedet for enhver pris – vi vil først og fremmest stå for dygtighed og kvalitet.” 

Analysen bygger på besvarelser fra mere end 700 marketing-beslutningsansvarlige – og netop af den grund har resultatet ifølge Martin Bochineck særligt stor betydning for Magnetix:

”Der er mange priser i bureaubranchen – nogle mere seriøse end andre. Men MyImage er den eneste vurdering hvor det kun er kunderne og markedet der bestemmer. Det synes vi jo et eller andet sted er mere interessant end hvad vi i forskellige branche-juryer synes om hinanden. Et bureau lever af to ting: Gode kunder og gode medarbejdere – så ja, vi er virkelig stolte af den vurdering undersøgelsen er et udtryk for. Det er ekstremt vigtigt for os at vores kunder føler at vi leverer værdi til deres forretning – og at de har lyst til at tænke i langsigtet strategisk samarbejde med os.”

Netop egenskaben ”Strategisk stærke” er et parameter hvor de deltagende marketingansvarlige klart fremhæver Magnetix som landets førende; men også på delparametre som ”Gode til at skabe resultater”, ”Gode til at integrere kommunikationsløsninger”, ”Gode web-analytics kompetencer” og ”Gode til at anvende den seneste digitale viden” er Magnetix i top 3. 

Kilde: MyImage 2015, MyResearch

Kilde: MyImage 2015, MyResearch

Martin
Bochineck

CEO


(+45) 8838 3010