18. oktober 2017

Hvor god er din brand-hukommelse?

Starbucks-famous-brand-logo-drawn-from-memory.gif

“Logos of global corporations like Apple, Starbucks, and Foot Locker are designed to create instant brand associations in the minds of billions who see them every day. But how accurately can we remember the features and colors of these famous symbols?”

Virksomheder bruger årligt millioner af marketingkroner i forsøget på hægte sig fast i vores hjerner og opnå øjeblikkelig genkendelse, når vi eksponeres for deres brand.

 

De fleste er helt sikkert også i stand til at genkende de allerstørste brands i verden, når de ser dem. Men hvordan klarer vi os, når vi skal genskabe de selvsamme brands - udelukkende baseret på vores ekstremt flygtige korttidshukommelse?

 

Signs.com har forestået et forsøg i USA, som netop afdækker dette spørgsmål.

156 forsøgspersoner mellem 20 og 70 år er - med tilstrækkelig oplæring i det benyttede tegnesoftware - blevet bedt om at tegne 10 kendte brands.

 

På trods af de mange forskellige bud, lykkedes det ca. 80% af deltagerne at bruge den rigtige farvepalette, hvilket understreger vigtigheden af farvevalget, når man vil skabe et minde- og hukommelsesværdigt logo.

 

Til gengæld sammenblander deltagerne ofte elementer fra nye og gamle logoer, når et brands logo skifter udseende over tid. Dette viser, hvor stor indflydelse de originale logoer har haft, og hvor udfordrende en rebranding strategi kan være.

 

Hvor fornuftigt synes du, at de store marketingbudgetter bruges på konstant at genopfriske vores hukommelse? Klik på linket, se resultaterne og bedøm selv.

Kaspar Pantmann Forland
Kaspar Pantmann Forland
SEO Consultant
Kaspar arbejder som SEO konsulent med speciale i søgeordsanalyser og afdækning af brugerbehov og -intentioner. Ved siden af arbejdet, er han loyal Liverpool-fan.